Tag Archives: Ta bort PLUT Ransomware fr�n Windows 7

virus tag

M�jliga steg f�r Ta bort PLUT Ransomware from Internet Explorer

Hjälp till Avl�gsna PLUT Ransomware

PLUT Ransomware infekterar följande webbläsare

Mozilla Versions Mozilla:38, Mozilla:48.0.1, Mozilla Firefox:48.0.2, Mozilla:43.0.1, Mozilla Firefox:50, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla:38.0.1, Mozilla:45.2.0, Mozilla:46.0.1, Mozilla:45, Mozilla Firefox:45.5.1, Mozilla Firefox:44.0.2
Internet Explorer Versions Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 8:8.00.6001.17184, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441
Chrome Versions Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 58.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 48.0.2564, Chrome 55.0.2883, Chrome 56.0.2924, Chrome 49.0.2623, Chrome 52.0.2743, Chrome 53.0.2785

Continue reading