Tag Archives: S� h�r tar du bort Gen:Variant.Johnnie.96015

virus tag

Handledning till Radera Gen:Variant.Johnnie.96015

Radera Gen:Variant.Johnnie.96015 from Firefox

Titta på webbläsare infekterade av Gen:Variant.Johnnie.96015

Mozilla Versions Mozilla:45.5.0, Mozilla Firefox:38.2.1, Mozilla:45, Mozilla:47, Mozilla Firefox:48.0.2, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla:44.0.1, Mozilla Firefox:47, Mozilla Firefox:38.0.1, Mozilla:38.0.5, Mozilla:38.1.1, Mozilla Firefox:38, Mozilla:47.0.1, Mozilla Firefox:49.0.1
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.17184, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 8:8.00.6001.18241, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241
Chrome Versions Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 56.0.2924, Chrome 49.0.2623, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 54.0.2840, Chrome 50.0.2661, Chrome 52.0.2743, Chrome 53.0.2785

Continue reading