Tag Archives: S� h�r avinstalleras 1337x.to

virus tag

Guide till Avl�gsna 1337x.to from Windows 8

G�ra sig av med 1337x.to from Windows 8

Följande webbläsare infekteras av 1337x.to

Mozilla Versions Mozilla Firefox:45.4.0, Mozilla Firefox:50, Mozilla:50.0.1, Mozilla Firefox:49.0.1, Mozilla:47.0.2, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla Firefox:45.0.2, Mozilla:45.5.0, Mozilla Firefox:49.0.2, Mozilla Firefox:45.6.0, Mozilla Firefox:38.3.0, Mozilla Firefox:38.0.5, Mozilla:51, Mozilla:39
Internet Explorer Versions IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.7600.16385, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000
Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564, Chrome 53.0.2785, Chrome 49.0.2623, Chrome 52.0.2743, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0

Continue reading