Tag Archives: Radera W32/Ekstak.KFZB!tr fr�n Mozilla

virus tag

G�ra sig av med W32/Ekstak.KFZB!tr from Windows 10 : Slita ut W32/Ekstak.KFZB!tr

G�ra sig av med W32/Ekstak.KFZB!tr from Windows 7 : Kasta ut W32/Ekstak.KFZB!tr

W32/Ekstak.KFZB!tr skapar en infektion i olika dll-filer:
wmdrmsdk.dll 11.0.6001.7000, ntlanui2.dll 6.0.6000.16386, fdeploy.dll 5.1.2600.1106, NlsLexicons004e.dll 6.0.6000.16710, msado15.dll 6.1.7600.16385, System.Net.ni.dll 3.5.30729.4926, streamci.dll 5.1.2600.0, msrating.dll 8.0.7600.16385, oledb32.dll 2.81.1117.0, slwmi.dll 6.0.6000.16509, SecurityAuditPoliciesSnapIn.resources.dll 6.1.7600.16385, mtxclu.dll 2001.12.8530.16385
Continue reading