Tag Archives: Radera Trojan.GenericKD.31720669 fr�n Internet Explorer

virus tag

G�ra sig av med Trojan.GenericKD.31720669 from Chrome

Avl�gsna Trojan.GenericKD.31720669 from Windows 10 : G�ra sig av med Trojan.GenericKD.31720669

Trojan.GenericKD.31720669 infekterar följande webbläsare

Mozilla Versions Mozilla:45.2.0, Mozilla Firefox:50, Mozilla Firefox:45.6.0, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:44, Mozilla Firefox:46.0.1, Mozilla:45.7.0, Mozilla Firefox:39.0.3, Mozilla Firefox:38.0.5, Mozilla Firefox:38.5.0, Mozilla:41.0.1, Mozilla:51, Mozilla Firefox:47.0.1
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.17184, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 7:7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 8:8.00.7000.00000, IE 8:8.00.6001.18702, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241
Chrome Versions Chrome 48.0.2564, Chrome 53.0.2785, Chrome 49.0.2623, Chrome 52.0.2743, Chrome 58.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 50.0.2661, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 57.0.2987

Continue reading