Tag Archives: Radera Home.specialtab.com fr�n Mozilla

virus tag

Enkel guide till Avl�gsna Home.specialtab.com

G�ra sig av med Home.specialtab.com from Windows 10 : Rensa bort Home.specialtab.com

Home.specialtab.com skapar en infektion i olika dll-filer:
printfilterpipelineprxy.dll 6.0.6002.22573, ehres.dll 6.0.6000.21119, mscordacwks.dll 2.0.50727.312, mshwita.dll 6.0.6001.18000, msvcrt.dll 6.0.2800.1531, CbsMsg.dll 6.0.6000.20734, drmstor.dll 10.0.0.3646, wevtfwd.dll 6.0.6000.16386, msader15.dll 2.81.1132.0, qasf.dll 10.0.0.3802, srchui.dll 1.0.0.5325, msscb.dll 7.0.6002.18005, infoctrs.dll 7.5.7600.16385
Continue reading