Disclaimer

1. Användarvillkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på antispyware1.nets hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  • Modifiera eller kopiera materialen
  • Använd materialen för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  • Försök att dekompilera eller omvända ingen programvara på antispyware1.nets hemsida.
  • Ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
  • Överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
  • Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av antispyware1.net när som helst.
  • När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på antispyware1.nets hemsida tillhandahålls “som det är”. antispyware1.net ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter . Vidare garanterar antispyware1.net Ingenjörsuppgift om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess Internet-webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska antispyware1.net eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på antispyware1.nets hemsida, även om antispyware1.net eller en antispyware1.net auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om eventuella skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte vara tillämpliga på dig.

5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på antispyware1.nets hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. antispyware1.net garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. antispyware1.net kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. antispyware1.net förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

antispyware1.net har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin internetwebbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande via antispyware1.net webbplatsen. Användning av sådan sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

antispyware1.net kan ändra användarvillkoren för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Eventuella krav avseende antispyware1.nets hemsida ska regleras av delstaten Delhi, Indien utan hänsyn till dess lagbestämmelser